Dobrodošli na stranice Poliklinike Rident Poreč!

Poliklinika Rident Poreč nudi cjelokupnu dijagnostiku i terapiju dentalne medicine. Smještena je u zgradi 700 metara od mora u kojoj osim stomatoloških ordinacija postoji 10 soba, te ordinacija opće medicine.

Sastoji se od pet ordinacija dentalne medicine i jedne operacione sale, dentalnog laboratorija te digitalnog aparata za kompjuteriziranu tomografiju i ortopantomografiju s mogućnošću slikanja telerendgena. U svim ordinacijama nalaze se i RVG aparati koji omogućuju trenutno digitalno slikanje pojedinih zubi.

Poliklinika Rident Poreč nastala je kao podružnica Poliklinike Rident Rijeka s kojom usko surađuje. Višegodišnji know how u kombinaciji s mogućnošću noćenja te lokacija u Poreču čine ju idealnim mjestom za rješavanje problema sa zubima.

Nudimo kvalitetnu uslugu po pristupačnoj cijeni s mogućnošću uživanja u turističkoj ponudi Poreča i Istre. Protetičar, implantolog, dentalni tehničar, kompletna rentgen dijagnostika te mogućnost noćenja pružaju idealne uvjete za kompleksna rješenja koja iziskuju timski rad.